Privacyverklaring

16 april 2019

Martens Bestratingen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe persoonsgegevens veilig stellen
Martens Bestratingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik of wijzigingen tegen te gaan. Neem contact met ons op, wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor Martens Bestratingen van groot belang. Om uw privacy te beschermen en waarborgen, neemt deze de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Persoonsgegevens die wij verwerken
Martens Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door deze kenbaar te maken via onze website, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Indien van toepassing: Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens te verwerken
Martens Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u op te (laten)halen of af te (laten)leveren.

Verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Via de website martensbestratingen.nl, hebben wij niet de intentie gegevens over u te verzamelen tijdens uw websitebezoek. Als u overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Martens Bestratingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen tot uw opdracht is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Martens Bestratingen deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de gemaakte opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan nodig zijn om materialen direct te kunnen leveren of ophalen, o.a. voor het plaatsen van containers etc. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Martens Bestratingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactformulier of informatieaanvraag
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Martensbestratingen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martens Bestratingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens. Verder kunt u ook een verzoek doen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Mail ons uw verzoek. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij contact met u op. Martens Bestratingen zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klacht indienen
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Martens Bestratingen
Gageldonksestraat 16
4824 PH Breda

E-mail: info@martensbestratingen.nl
Telefoon:  076 – 541 54 33